\
kontakt mapa strony strona główna


Projektujemy zoptymalizowane stanowiska montażowe oraz kontrolno pomiarowe. Dobrze opracowane stanowiska operatorskie podnoszą wydajność i efektywność danego etapu procesu produkcyjnego. Pozwalają też optymalnie wykorzystać miejsce na hali produkcyjnej i podnieść jakość wyrobu gotowego. Stanowiska kontrolno pomiarowe pozwalają w błyskawiczny sposób zweryfikować czy projektowany wyrób jest zgodny. Zgodnie z życzeniem klienta przyjeżdżamy na miejsce gdzie analizujemy zakres czynności na danym stanowisku lub też projektujemy stanowisko zgodnie z zaleceniami klienta.